Ing. Antonín Smrček - soudní znalec v oboru ekonomika

Pro bližší informace a cenové nabídky volejte soudního znalce: 602 226 078 nebo pište na mail soudního znalce: smrcek@labeta.cz
REFERENCE ZNALECKÝCH POSUDKŮ A ANALÝZ

NÁSLEDUJÍCÍ NABÍDKA SLUŽEB SOUDNÍHO ZNALCE PLATÍ PRO CELOU ČESKOU REPUBLIKU:

 • oceňování podniku, oceňování podílu - znalecký posudek lze zpracovat z hlediska tržní, subjektivní nebo objektivizované hodnoty a to jak na tuzemské, tak i zahraniční společnosti
 • oceňování obchodního jmění pro fúze, rozdělení společností, dědictví, rozvod nebo pro další účely
 • oceňování nehmotného majetku, know-how, patentů, ochranných známek v rámci ocenění podniku nebo ocenění podílu
 • oceňování zásob a pohledávek pro prodej, nákup nebo tvorbu opravných položek
 • znalecké posudky pro arbitrážní řízení
 • znalecké posudky na škody vzniklé z podnikatelské i nepodnikatelské činnosti
 • stanovení likvidační hodnoty podniku
 • rozklady znaleckých posudků, oponenské posudky na všechny druhy znaleckých posudků z oboru ekonomie
 • Znalecké posudky jsou vypracovávány soudním znalcem v souladu se světově používanými metodami, které jsou definovány v IVS (International Valuation Standards) 2000-2012.

  Jako soudní znalec v oboru ekonomie mám bohaté zkušenosti s oceňováním firem a podílů (a.s., s.r.o., v.o.s. i OSVČ) a to za účelem prodeje, nákupu, transformace, fúze, stanovení hodnoty protiplnění (Squeeze out), pro účel dědického řízení nebo rozvodu, s oceněním pohledávek a zásob, s oceněním škod z podnikání, s oceněním výše nájemného, s oceněním know-how, s oceněním podnikatelských projektů, s rozkladem jiných posudků - viz seznam referencí


  Všeobecně o soudních znalcích:

  Soudní znalec (či jen zkráceně znalec) zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby především soudu, ale i jiných orgánů, institucí a osob. Do funkce jej pro konkrétní obor, odvětví a specializaci jmenuje ministr spravedlnosti, který má pro určité obory zřízeny tzv. sbory pro znalecké otázky, nebo předseda krajského soudu, který k tomu byl ministrem pověřen.

  Ačkoliv jsou znalci pro rozlišení od obecného smyslu slova označováni souslovím „soudní znalec“, znalecké posudky se uplatňují nejen u soudních řízení, ale i u správních řízení a různých právních úkonů pro soukromé subjekty. Působnost znalců je celostátní a není-li při konkrétním řízení dostupný žádný zapsaný znalec, může jím být ustanovena i v seznamu znalců nezapsaná osoba.

  V jakých případech potřebujete využít služeb soudního znalce v oboru ekonomika? Služeb soudního znalce v oboru ekonomika využijete především při:
 • transformaci společnosti (právní přeměně)
 • fúzi
 • stanovení výše protiplnění (Squeeze out)
 • ocenění škod z podnikatelské i nepodnikatelské činnosti
 • dědickém řízení (v některých případech)
 • rozvodu (v některých případech)

  V případě prodeje nebo nákupu firmy (podílu) Vám ve většině případů postačí ocenění analýzou. Analýzu lze objednat na tel: 732 457 675 nebo na e-mailu: tomas.krpata@ekonomicke-analyzy.cz.


  Soudní znalec: Ing. ANTONÍN SMRČEK    
  A d r e s a  
  Adresa Vyhlídka 860/4
    638 00 Brno
  Okres Brno-město
  Kraj Jihomoravský
     
  K o n t a k t y  
  Telefon  
  Mobilní telefon 602226078
  E-mail asdomu@volny.cz
     
  D a l š í   k o n t a k t y  
  zaměstnavatel LABETA, a.s., Dřenice 81, 537 01 Chrudim, tel.: 469 687 257
  přechodná adresa Vojtěcha Lanny 3272, 27201 Kladno
     
  OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI  
  EKONOMIKA  
     
  OBOR / Odvětví / Specializace  
  EKONOMIKA  
 •  
   

  aktualizace listopad 2009